,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 30 August 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 คือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร ภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564