เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 22 September 2022

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://www.grad.ku.ac.th/application/app65_f3/