,

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ 18 August 2022

ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงผลตรวจ ATK จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ มาตรการคัดกรองตามประกาศมูลนิธิ สอวน. โดยพิมพ์ผลตรวจ ลงบนกระดาษ A4 มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล วันที่ตรวจ ภาพผลตรวจชัดเจน (ผลตรวจระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565)

ประกาศสนามสอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สนามสอบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรีค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
posnPibul2565

เอกสารมีทั้งหมด 37 หน้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ :   

  1. พิมพ์ ชื่อ นามสกุล ผู้มีสิทธิ์สอบ ในช่อง ค้นหา
  2. การแสดงผลหน้าจอที่ดี ควรหมุนโทรศัพท์เป็นแนวนอน

หากเกิดปัญหา ติดต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ :

คุณกฤษณะ อ่วมทอง โทร. 02 562 5555 ต่อ 646143 หรือ email : kitsana.o@ku.th

คุณทองจินดา แก้วอาษา
Add line : แจ้งปัญหาการสมัครสอบ @069tpfxs https://page.line.me/069tpfxs

ลิงก์ด่วน สอวน.