,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลระดับ Silver ในการประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 18 August 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ อาจารย์ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลระดับ Silver จากผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านภูมิคุ้มกัน เพื่อการป้องกันโรคในระบบการเลี้ยงปลานิลของประเทศไทย ในการประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง ประจำปี 2565 จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=75503