24-26 สิงหาคม 2565 – ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 24 August 2022

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

• กิจกรรมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
• เยี่ยมชมนิทรรศการ Exhibition-Museum Science Complex @KU (EMSC) ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา และ พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ณ ภาควิชาสัตววิทยา
• เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับ Fabrication Laboratory บริเวณชั้น 4 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
   

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับ Fabrication Laboratory ดังนี้

  • กิจกรรม Bath bomb วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. และ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.-12.00 น.
  • กิจกรรม ปิโตรเลียม เกิดจากอะไร?  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00- 16.00 น.
  • กิจกรรม การจัดสวนโหล  วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • กิจกรรม “เรียงร้อย สร้อยหิน”  วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
    ณ อาคารหอประวัติ 
  • กิจกรรม การจัดแจกันดอกไม้   วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับ Fabrication Laboratory ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา ตรวจสอบรายชื่อของท่านในกิจกรรมที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ลิงก์

https://drive.google.com/file/d/1lKpd6zcUv2VmYnsaiBdrNkHP9VCZU2PG/view?usp=sharing