,

ขอแสดงความยินดีกับ นางภัทรียา สุทธิเลิศ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โพสเมื่อ 8 August 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางภัทรียา สุทธิเลิศ บุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565