,

2 ส.ค. 65 – ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model for Innovators เพื่อต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โพสเมื่อ 27 July 2022

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model for Innovators เพื่อต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ลิ้งก์ https://forms.office.com/r/6stgE1EkPi