,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 25 July 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564