,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราพรรณ คล้ายสีแก้ว แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

โพสเมื่อ 11 July 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราพรรณ คล้ายสีแก้ว บุคลากรสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565