,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปพิชญา ชัยสกุล ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 27 June 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ปพิชญา ชัยสกุล สาขาวิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565