Are you ready? “เตรียมพบกับนิทรรศการวัคซีนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ท่านจะได้สัมผัสความหลากหลายของวัคซีนในสัตว์รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมากมาย”

โพสเมื่อ 16 June 2022

Are you ready?
“เตรียมพบกับนิทรรศการวัคซีนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ท่านจะได้สัมผัสความหลากหลายของวัคซีนในสัตว์รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมากมาย”

ศูนย์นวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำเสนอนิทรรศการนวัตกรรมวัคซีนและชีวภัณฑ์ “วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย” โดยในงานประกอบไปด้วยวัคซีนที่ใช้กับสัตว์เศรษฐกิจมากมาย อาทิ วัคซีนในสุกร สัตว์ปีก โค กระบือ และสัตว์น้ำ รวมถึงพบปะกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและชีวภัณฑ์ในสัตว์ ที่พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทุกท่าน โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการได้ที่ https://forms.gle/fTBxoaTVGRgdQVRS8 ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
….
พบกัน 20 มิถุนายน นี้
ที่อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!
—–
#KUVBIC #KUVACCINETH #KASETSART #KURDI