พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โพสเมื่อ 15 June 2022

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร และเลือกชมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ


ดาวน์โหลดเอกสาร