,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ธิดารัตน์ สุภาสัย ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 31 May 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สุภาสัย ภาควิชาวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564