ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์

โพสเมื่อ 9 May 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์