ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ (วาระที่ 2)

โพสเมื่อ 9 May 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ (วาระที่ 2)