3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป คณะวิทยาศาสตร์จะทำการเปิดใช้งานระบบไม้กั้น

โพสเมื่อ 2 May 2022

     ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไม้กั้นผ่านเข้า-ออกลานจอดรถยนต์ของคณะฯ ในระบบใหม่ นั้น บัดนี้การติดตั้งระบบไม้กั้นได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการลานจอดรถยนต์ของคณะฯ เป็นไปด้วยดี คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอส่งบัตรผ่านเข้า-ออกลานจอดรถยนต์พร้อมสติ๊กเกอร์ สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ โดยท่านสามารถติดต่อรับบัตรฯ และสติ๊กเกอร์ได้ที่ภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะทำการเปิดใช้งานระบบไม้กั้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และท่านสามารถศึกษาวิธีใช้งานบัตรฯ ได้จาก คู่มือการใช้บัตรระยะไกลในรถ : https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2022/04/SciReader-2022.pdf

     หากพบปัญหาในการใช้บัตรผ่านเข้า-ออก กรุณาติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ คุณธีทัต ถิรัตประดับกุล โทร. 0812985123 หรือ คุณเฉลิมวุฒิ ตุลา โทร : 095-556-0635

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คณะวิทยาศาสตร์