,

19 ม.ค. 65 – โครงการแนวทางและบทบาทของอาจารย์ ในการดูแลช่วยเหลือนิสิตที่มีแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาวะ

โพสเมื่อ 13 January 2022

ขอเชิญชวนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแนวทางและบทบาทของอาจารย์ ในการดูแลช่วยเหลือนิสิตที่มีแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาวะ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.นฤมล จินตพัฒนากิจ จิตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

อาจารย์และผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3nlg4xM

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ CISCO WEBEX https://bit.ly/3FRfIWZ
Meeting Number : 2519 931 9622
Password : SCI1234