,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ ที่ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและ การวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

โพสเมื่อ 30 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและ การวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์ ภาควิชาสัตววิทยา
ชื่อโครงการ: Imapct of botanical pesticides on tritrophic interactions: a case study of Spodoptera frugiperda and its parasitoids for good agriculture practices