,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ชนาภา คงมาก ที่ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและ การวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

โพสเมื่อ 30 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและ การวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.ชนาภา คงมาก ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อโครงการ: Investigating structure-charge transport relationship in advanced materials for energy and environmental applications