ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี

โพสเมื่อ 24 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี เนื่องในโอกาสได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี