,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก มูลนิธิโทเรฯ

โพสเมื่อ 23 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ในชื่อโครงการ เรื่อง “การสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง”