,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนิสา อัคคะรัสมิโย ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล The Thieme Chemistry Journals Award 2022

โพสเมื่อ 17 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนิสา อัคคะรัสมิโย ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล The Thieme Chemistry Journals Award 2022