,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยสตรีผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 17 December 2021

รับชมงานแถลงข่าว ผู้ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้ที่ https://www.facebook.com/events/629503958493082/?ref=newsfeed