ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

โพสเมื่อ 15 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา