,

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ การฝึกอบรมเครื่อง LC-QTOF ในหัวข้อ X500R QTOF System Basic Operation Training

โพสเมื่อ 15 November 2021

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา การฝึกอบรมการใช้เครื่อง LC-QTOF

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม webinarได้ที่ https://forms.gle/1qdex6kWYGoWbzD17

ประกาศรายชื่อ และส่ง link เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สมัครทางอีเมล หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564