,

การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างรปะเทศ สำหรับนิสิตทุนระดับปริญญาตรี (รหัส62) และนิสิตทุนระดับปริญญาโท (รหัส63)

โพสเมื่อ 9 November 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนิสิตทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการไปทำวิจัยระยะสั้น และการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงาน หรือกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างรปะเทศ สำหรับนิสิตทุนระดับปริญญาตรี (รหัส62) และนิสิตทุนระดับปริญญาโท (รหัส63) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

psvt09112564

 


ดาวน์โหลดเอกสาร