,

ขอแสดงความยินดีกับนายชาญวิทย์ ประทุมวิทย์ ชนะการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการประกวดคลิปวีดีโออธิบายความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 4 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายชาญวิทย์ ประทุมวิทย์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป โดยเป็นหัวหน้าทีม 5NALLY ซึ่งชนะการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการประกวดคลิปวีดีโออธิบายความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประจำปี 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัล
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=375431024179396&id=100051375049034

ชมคลิปวีดีโอ: