,

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2564

โพสเมื่อ 29 October 2021

🎉 คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 85 ท่าน ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2564 🏆🏅