,

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล YRSS2021 ประเภทรางวัล Silver Prize

โพสเมื่อ 28 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 ประเภทรางวัล Silver Prize จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. Miss Hathaichanok Vanviratikul        Department of Botany

#ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=102