,

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล YRSS2021 ประเภทรางวัล Gold Prize

โพสเมื่อ 28 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 ประเภทรางวัล Gold Prize จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. Mr. Fah Lertkulvanich          Department of Genetics
2. Miss Sudarat Laihang           Department of Chemistry
3. Mr. Grit Saowanit                  Department of Physics

#ประกาศรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2021 http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=102