,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 25 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี ภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563