,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทองจินดา แก้วอาษา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 2 หัวข้อ “KU Data Driven Competition”

โพสเมื่อ 25 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรผู้ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 2 หัวข้อ “KU Data Driven Competition” จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้แก่

นางสาวทองจินดา แก้วอาษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ชื่อทีม: Y 2 P

ชื่อผลงาน : 1. รายงานสารสนเทศ รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (Sciaward)
2. รายงานการรวบรวม ผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี (KUSTARS)
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
Link ผลงาน Link 1   |   Link 2

รับชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://digital.ku.th/kudd2-performance/