,

ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 2 หัวข้อ “KU Data Driven Competition”

โพสเมื่อ 25 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรผู้ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 2 หัวข้อ “KU Data Driven Competition” จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้แก่

นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก ชื่อทีม: Inter@SciKU

ชื่อผลงาน : การพัฒนารายงานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มก.
เกี่ยวกับผลงาน : ไฟล์เอกสาร
Link ผลงาน : Link

รับชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่ https://digital.ku.th/kudd2-performance/