ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวีดีโออธิบายความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โพสเมื่อ 20 October 2021

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโออธิบายความรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sci KU Research Utilization and Innovation Forum เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง SDGs นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้วโดยมีผลการประกวดดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดคลิปวีดีโอ SDGs   https://bit.ly/3n3I5ce