,

11 พ.ย. 64 – โครงการเสวนาทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ เรื่อง “หมูไป ไก่มา” คุณค่าไก่พื้นเมืองต่อความมั่นคงทางอาหาร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน

โพสเมื่อ 9 October 2021

โครงการเสวนาทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ เรื่อง “หมูไป ไก่มา” คุณค่าไก่พื้นเมืองต่อความมั่นคงทางอาหาร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 13.00 – 15.00 น.

Online Seminar by Cisco WebEx