,

19 ต.ค. 64 – ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การประยุกต์ใช้เครื่อง High Resolution LC-MS/MS QTOF ในการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

โพสเมื่อ 8 October 2021

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ การประยุกต์ใช้เครื่อง High Resolution LC-MS/MS QTOF ในการวิเคราะห์อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ Food Innopolis@Kasetsart และ บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนาสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และการประยุกต์ใช้เทคนิค LC-MS/MS QTOF ทางด้านอาหารในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม webinarได้ที่ https://forms.gle/5egx2Nqa6SXqJJwa9 หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อ และ ส่ง link เข้าร่วมกิจกรรมให้ผู้สมัครทางอีเมล