,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มก.

โพสเมื่อ 16 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มก.