,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนาพร สุทธินันท์ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสัตววิทยา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชนาพร สุทธินันท์ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสัตววิทยา นิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563