,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงพร  บุญสวัสดิ์  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงพร  บุญสวัสดิ์  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป