29 ก.ย. 64 – คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญท่านร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 23 September 2021

🍀คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🍀
ขอเชิญท่านร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต
ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2564

“แม้วิถีปกติใหม่ แต่หัวใจผูกพัน ขอให้สุขสันต์ ในวันเกษียณ วท.”

🎀ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
เวลา 10.15 – 12.00 น. ในระบบออนไลน์
==========
รับชมการถ่ายทอดสดงานเกษียณได้ทาง Facebook Live กลุ่ม Science KU Live
🔍 Link : https://web.facebook.com/liveSciKU
==========
🎀ขอเชิญร่วมเขียนแสดงกตเวทิตาจิตแด่
ผู้เกษียณอายุ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
✏️ เขียนสมุดอวยพรได้ที่ภาควิชาต้นสังกัด
💌 เขียนการ์ดอวยพรออนไลน์ได้ที่ Facebook: เกษียณอายุ วท.64
🔍 Link : https://bit.ly/3yJgKzT
เพื่อรวบรวมถ้อยคำแสดงกตเวทิตาจิตจัดทำเป็นสมุดที่ระลึกมอบแด่ผู้เกษียณ