,

15 ก.ย. 64 – ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการและการใช้งานเครื่อง Headspace/SPME GC/MSMS

โพสเมื่อ 3 September 2021

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง หลักการและการใช้งานเครื่อง Headspace/SPME GC/MSMS ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex meetings

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/sgSwd9p6LmNKe7Af8