,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสนมนต์ธญา คงพรม ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ

โพสเมื่อ 26 August 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ของสำนักงานเลขานุการ  คือ

นางสนมนต์ธญา คงพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 4 ปี