,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรทิพย์ บุญมหามงคล ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

โพสเมื่อ 26 August 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ของสำนักงานเลขานุการ  คือ

นางสาวพรทิพย์ บุญมหามงคล นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 4 ปี