,

ขอแสดงความยินดีกับ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก

โพสเมื่อ 26 August 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างาน ของสำนักงานเลขานุการ  คือ

นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการระดับโลก

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 4 ปี