ประกาศขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด คลิป VDO อธิบายเป้าหมาย SDGs by KU Science

โพสเมื่อ 18 September 2021


📢 ประกาศขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวด คลิป VDO อธิบายเป้าหมาย SDGs by KU Science

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดคลิป VDO อธิบายเป้าหมาย SDGs ในเนื้อหาข้อใดข้อหนึ่งจาก 17 ข้อ ของ Sustainable Development Goals (SDGs) ความยาวไม่เกิน 2 นาที ชิงเงินรางวัล กว่า 11,500 บาท

🍀 สนใจ ติดต่อ Influencer ของโครงการ หรือ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ อีเมล์ rattapan.t@ku.th

🎯 ส่งผลงานได้ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2564