,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 12 คน

โพสเมื่อ 27 July 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้ารับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 12 คน รายละเอียดดังนี้

ประกาศแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร