16 ก.ค. 64 – งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อตัดกิ่งไม้ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารทวี ญาณสุคนธ์

โพสเมื่อ 14 July 2021

ภาพถ่ายจุดปฏิบัติงาน การตัดกิ่งไม้ บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารทวี ญาณสุคนธ์