ประกาศศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โพสเมื่อ 12 July 2021


ดาวน์โหลดเอกสาร