,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ อิงสุขา และ นายภัทรพล ชีระภากร ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 9 July 2021

🎉ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวจารุวรรณ อิงสุขา
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌น้องเง็ก เด็กเก่งยอดกตัญญู
ผู้ชนะการแข่งขัน รายการเก่งจริงชิงค่าเทอม ได้เข้าเรียนที่ภาควิชาจุลชีววิทยา ตามความฝันที่อยากเป็น
“นักจุลชีววิทยา”

————————————————

นายภัทรพล ชีระภากร
ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📌นายภัทรพล ชีระภากร ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)