ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และ การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T คณะวิทยาศาสตร ออกไปอย่าง ไม่มีกำหนด

โพสเมื่อ 9 July 2021

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ และ การสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T คณะวิทยาศาสตร ออกไปอย่าง ไม่มีกำหนด

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามข่าวสารประกาศรายชื่อ และประกาศวันสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://www.sci.ku.ac.t่h หรือ facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/scienceku